Hos oss har vi en produksjonseffektiv og miljøvennlig maskinpark. Alt er lagt til
rette for at vi skal levere det beste produktet til våre kunder.
Arba grafisk er en del av Arba, som er en arbeidsinkluderingsbedrift der hovedformålet er å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom
arbeid.

Arba Grafisk er godkjent lærlingbedrift og har flere lærlinger innen mediegrafiker, profileringsdesigner og grafisk produksjonsteknikk.

Vi kan hjelpe deg med dine grafiske behov samtidig som det bidrar til å
dekke samfunnsnyttig behov.