Arba sitt samfunnsoppdrag er å gi mennesker mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid.

Arba har 80 ansatte som til enhver tid bistår over 150 mennesker med hull i CV`n, gjennom veiledning og tett oppfølging før og under et arbeidsforhold. 

Hos Arba Grafisk har vi flere lærlinger og personer på arbeidtrening til enhver tid.