Arba har 80 ansatte som til enhver tid bistår mennesker med hull i CV`n, gjennom veiledning og tett oppfølging før og under et arbeidsforhold. 

Arba Grafisk er en av flere jobbtreningsarenaer innen ulike fagområder, som har som hensikt å gi enkelte jobbsøkere arbeidstrening og faglig kvalifisering, før et fast arbeidsforhold i ordinært arbeidsliv. 

Hos Arba Grafisk har vi flere lærlinger og personer på arbeidtrening til enhver tid. 

Ønsker du komme på en omsvisning som jobbsøker, som pårørende, arbeidsgiver eller annet -ta kontakt, så avtaler vi en tid.