Bruk læreplass som et springbrett for karrieren din:

Lærling innen design, web og film

Du får arbeide med enten grafisk design, webdesign, interaksjonsdesign eller film. Mulighetene er mange og du kan få jobb i bl.a. byrå, forlag eller inhouse. Faget heter Mediegrafiker.


Lærling innen print og grafisk produksjon

Du får jobbe i en grafisk bedrift, med alt fra produksjonsplanlegging, trykking
(offset eller digital), etterbehandling og distribusjon. Faget heter Grafisk Produksjonsteknikk.


Lærling innen skilt og dekor

Du får jobbe med å utforme, produsere og montere skilt, folie i interiør, foliering
av biler og utstillingsmateriell. Faget heter Profileringsdesigner.

Mer informasjon på Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon